Velkommen 

Velkommen til Brann- og Byggconsulting AS

Vi er et selskap som utfører brannteknisk prosjeketering, brannteknisk kontroll, ansvarlig søker funksjon og generell byggteknisk rådgivning i hele landet.

Velkommen til Brann- og Byggconsulting AS

Vi er et selskap som utfører brannteknisk prosjektering, brannteknisk kontroll, ansvarlig søker funksjon og generell byggteknisk rådgivning i hele landet

Brannprosjektering og Brannteknisk Kontroll

Prosjektledelse og byggeledelse

Vi tar på oss oppgaver innen prosjekt og byggeledelse.

Vi har lang erfaring med prosjekt og byggeledelse innen rehabilitering av fasader, vindu og våtrom..  

Brannprosjektering, brannteknisk kontroll av utførelse, uavhengig kontroll

Vi utarbeider brannteknisk prosjektering, gjennomfører uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering og brannteknisk kontroll av utførelse i alle tiltaksklasser. Gjennom byggeprosessen vil vi komme med løsningsforslag for hvordan de branntekniske utfordringene i bygget kan bli løst. Ved en slik rådgivning vil tiltakshaver og byggeier få presentert en full oversikt over de aktuelle problemstillingene i forhold til dette.

For byggeiere

 Eier du et bygg er du etter loven forpliktet til å sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold avbranntekniske installasjoner, branntekniskutstyr og konstruksjoner. Kontrollen er til for å hindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten i bygget. 

Vi foretar brannteknisk tilstandsvurdering av alle typer bygg.

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, pakker og løsninger for kundene.

Sikker

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne medarbeidere som har kunden i fokus.

Brann og Byggconsulting - Brannteknisk i Oslo og Akershus

Om oss

Brann og Byggconsulting AS tilbyr brannteknisk prosjektering og har dette som det viktigste hovedområdet for prioriterte arbeidsoppgaver.

I tillegg tilbyr vi andre arbeidsoppgaver som prosjekt-og byggeledelse, brannteknisk tilstandsvurdering av alle typer bygg. Utarbeidelse av KS-system som tilfredsstiller kravene for Sentral Godkjenning og ansvarlig søker funksjon. 

I tillegg tilbyr vi kurs/opplæring i internkontrollforskriften og i brannkravene som gjelder bl.a for borettslag og eiere av bygg generelt.

Tilbyr også kurs innen arbeidsmiljø.

Lokal tilhøring i landsdelen vi er etablerte i, med god kjennskap til aktører i området er viktig for suksess.

Vi har et nedslagsfelt som dekker store deler av Oslo og Akershus men vi kan påta oss oppdrag i hele Norge, vi kan vise til store og gode gjennomførte prosjekt på vår referanseliste.

Kvalitet er viktig for vårt produkt, og vi har mange eksempel på at kvalitet svarer seg også økonomisk.

I vår bedrift er det viktig å levere et produkt med god kvalitet og miljøprofil, og dette kan nås med at nettopp vårt hoved fagfelt, brannteknikk, er tidlig inne i prosjektet og sikrer kvalitet ved løsninger i en tidlig fase.

Kontakt oss

994 91 435
Mattias skytters vei 181, 1482 NITTEDAL
Orgnr 914 767 547